Vad är controller?

Ekonomi

Controller – vad är det och vad gör man?

Dela artikel

Vad är en controller? Vad gör en controller? Hur ser framtiden ut för rollen? Vilka olika typer av controllers finns? Hur blir man en framgångsrik controller? Här får du reda på allt och lite till kring rollen controller.

Idag är controller en av de vanligaste titlarna bland ekonomer. Rollen lär ha uppkommit inom de amerikanska järnvägsbolagen på 1800-talet då man såg ett behov av att följa upp sina affärshändelser internt.

I Sverige började rollen dyka upp på arbetsmarknaden under 1970-talet då behovet av analyser och ekonomisk styrning ökade allt mer. Sedan dess har behovet av controllers i olika typer av verksamheter ökat successivt. Det gäller såväl den privata- som den offentliga sektorn.

Vad är en controller?

Vad en controller är kan i en förenklad definition beskrivas som en person som arbetar med ekonomisk styrning. Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om analyser och stöttning av verksamheten genom styrning utifrån ekonomiska mått. Det blir dock allt vanligare att en controller även arbetar med strategier och uppföljningar av olika slag.

Vad gör en controller?

En controller förväntas vara expert på ekonomistyrning och är ofta rådgivare till ledningen och ekonomichefer. Många gånger behöver en controller samla in information från många olika källor och konsolidera dessa och presentera rapporter och analyser till olika intressenter. Det kan vara gigantiska mängder data som skall sammanställas och analyseras.

Budget- och prognosarbete är också en av de vanligaste arbetsuppgifterna en controller har. Många gångar får controllern ansvar för att ”hålla ihop” budget- och/eller prognosarbetet samt ta fram rutiner och arbetssätt för dessa.

Hur ser då framtiden ut för rollen controller?

Med tanke på den snabbt växande digitaliseringen blir denna typ av arbete allt vanligare och viktigare i en controllers vardag. Då ledning, ekonomichefer och andra intressenter i organisationen ofta baserar viktiga beslut på informationen är det av största vikt att sammanställningarna och analyserna håller hög kvalitet.

Olika typer av controllers

Controller är ingen skyddad titel vilket innebär att det finns möjlighet till definitionsvariationer av rollen. Det har här därför uppkommit olika begrepp vilket syftar till att definiera vilket ansvarsområde controllern har. Exempel på begrepp är:

  • Business Controller (BC)
  • Accounting Controller (AC)
  • Financial Controller roller (FC)
  • Group Controller (GC)

… för att nämna några. Generellt brukar en BC, till skillnad från en AC fokusera mer på framtiden och använda sig av ekonomisk information för att ta fram strategier för att nå uppsatta mål och inriktningar samt utforma prognoser. Detta kan innebära allt från arbete med marknadsstrategier till IT-relaterade uppsättningar. En AC, i sin tur, tenderar att fokusera mer på nutid och historia för att sedan ta fram rapporter kring resultatet och annan finansiell information.

Utbildning och bakgrund

En controller brukar oftast ha en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande (universitet eller högskola). Civilekonom är vanligt men det finns även andra typer av utbildningar både interna och externa. Det kan tex handla om certifierade eller diplomerade controllerutbildningar.

Hur blir man en framgångsrik controller?

Tack vara ny teknik och nya förutsättningar på arbetsmarknaden så skulle vi säga att controller-yrket går en spännande framtid till mötes. För att bli framgångsrik inom rollen kommer här några tips och råd att reflektera över:

Ha koll

Utan styrning – ingen koll. Detta är inte samma sak som att vara kontrollerande. Men att ha kontroll över informationsflödet är en förutsättning för att lyckas i rollen. Det förväntas av din omgivning.

Det innebär inte alltför sällan att du som controller måste ha förmågan att selektera data lika mycket som att samla in. Idag är datamängderna ofta gigantiska. Du behöver ha förståelse för hela ekonomiflödet, men detta innebär inte att du måste vara en stjärna på till exempel redovisning.

Du behöver ha god förståelse för de system och verktyg ni har tillgång till i organisationen för att utnyttja alla de möjligheter som finns för att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt.

Försök agera proaktivt i så stor utsträckning som du kan. Låt alltid vindrutan vara större än backspegeln. Det är också viktigt att vara en ”team player” och inte en kontrollant.

Förstå och förklara enkelt

Lär dig prata ekonomi med icke-ekonomer. Detta är inte alltid så lätt men en nyckel till framgång. En controller rapporterar inte alltid till andra ekonomer eller ekonomiskt insatta. Det är därför av största vikt att man lär sig kommunicera på ett lätt och förståeligt sätt.

Att vara en stjärna på analyser och sammanställning av data och information är ofta egenskaper som inte ligger linje med att vara en bra kommunikatör. Det är dock viktigt att kunna kommunicera på ett bra och lättförståeligt sätt för att organisationen skall kunna ta till sig den information eller frågeställningar de ställs inför.

Strategiska frågor

En controller förväntas utmana sin omgivning utan att vara ”jobbig”. Det kan därför vara viktigt att ställa dom strategiskt rätta frågorna. Detta förutsätter ofta att man som controller har tillräckligt hög grad integritet och stor analytisk förmåga.

Att använda ordet ”vi” i stället för ”du/ni” kan vara ett bra tips då detta antyder till att vi gör detta tillsammans och inte ett uttryck för att utsätta någon annan. Tänk på att du bör försöka agera som en rådgivare.

Summerar man detta …

… så behöver du som framtidens framgångsrika controller fungera mer som en gatekeeper och strateg snarare än en rapportör. Du måste vara kommunikativ och samtidigt ha stor förmåga att kunna omsätta data till lättförståelig information genom djupgående analyser.

Du behöver ha förmågan att ta komplexa beslut i pressade situationer vilket ofta kräver en stor portion kreativitet. Det räcker alltså inte att en controller sitter och analysera siffror utan måste även utveckla sin förmåga att interagera. Du förväntas alltså att vara mer aktiv, förstå ekonomiska analyser och ha förmågan att kommunicera information samtidigt som du skall ha bred kunskap inom ekonomi, it- och andra stödsystem.

Inte nog med detta så behöver man ha ”emotionell intelligens” och förmågan att vara en lagspelare. Att vara controller kan vara en komplex roll och tendensen är att förväntningarna kommer öka allt mer. Frågan är snarare, vilken typ av controller vill du vara?

 

Behöver du stöttning med en konsult inom ekonomi? Tveka då inte att kontakta oss.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss