HR

Stärk företaget med en gemensam värdegrund

Dela artikel

En av de största utmaningar företag har är förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare med en värdegrund som överensstämmer med företagets. För att kunna lyckas krävs ett långsiktigt arbete med starkt engagemang från ledningen, olika avdelningar och alla anställda. Framförallt är det viktigt att kontinuerligt arbeta med företagets värderingar och värdegrund för att skapa en trivsam, inkluderande och lärande arbetsmiljö. I den här artikeln berättar vi mer om betydelsen av att sammanfläta kommunikation och HR på företaget.

Corplus har pratat med Anders Asp, HR-och kommunikationschef på TL Bygg där han delar med sig av sina tankar kring framgångsrikt värdegrundsarbete i byggbranschen. Byggbranschen har historiskt karaktäriserats av relativt hårt språkbruk, tystnadskultur och ojämlikhet, vilket har inneburit att en framåtriktad kompetensförsörjning varit en utmaning.

Arbetslivet ställer allt högre krav på att attrahera och behålla rätt medarbetare med rätt kompetens. Vi lever i ett samhälle med stor mångfald där personer inte bara ska mötas över generationer utan också har olika kultur, värderingar, personligheter och förväntningar. Genom att skapa en inkluderande arbetsmiljö kommer medarbetarnas kompetenser bättre till sin rätt. Utöver det interna arbetet med kultur och värderingar är det viktigt att komplettera med att arbeta aktivt med Employer Branding, det vill säga hur företaget uppfattas utåt. Det interna arbetet med värderingar och kultur måste vara i paritet med hur alla medarbetare agerar internt och externt, oavsett position.

Företaget tjänar på att ha ett gott renommé eftersom det gör att rätt kompetens lättare söker sig dit, för att bli framgångsrika ambassadörer i framtiden. Det är särskilt viktigt eftersom transparensen ökar på sociala medier. När företaget och de anställda delar värderingar ökar motivationen på arbetsplatsen och det blir lättare att göra ett bra jobb. I strävan att skapa en attraktiv och välfungerande miljö spelar både HR och kommunikation en oerhört viktig roll, en åsikt vi på Corplus delar med HR-och kommunikationschef Anders Asp, som haft framgång med HR & kommunikationsarbetet inom TL-bygg.

Anders Asp, TL Bygg

– När jag började på TL Bygg var mitt primära uppdrag att attrahera och rekrytera medarbetare. Jag märkte snabbt att det fanns många fina värden som inte syntes eller märktes utåt.

För att nå ut med budskapet och synliggöra det fina med TL Bygg anställdes en kommunikatör. En ny hemsida, grafisk profil och logga skapades. Syftet var att öka kännedomen om TL Bygg och vad företaget står för.

På Corplus tror vi att HR och kommunikation tjänar på att arbeta tätt tillsammans för att kommunicera enhetligt, personligt och professionellt med medarbetarna i varje led. Allt från ett varmt välkomnande på första arbetsdagen, till den viktiga onboardingprocessen och förändringar i arbetsprocesserna. Kommunikationen ska vara stringent, genomtänkt och tydlig i alla kanaler från intranät, mailutskick, interna samtal och möten samt närvaro på sociala medier. När våra handlingar och ord stämmer överens skapas det en trygghet, förutsägbarhet och utrymme för kreativitet.

Vi får medhåll av Anders:
— Vår erfarenhet vi fått av det grundläggande värdegrundsarbete vi haft och fortfarande arbetar aktivt med, är att samarbetet mellan kommunikation och HR är en tydlig framgångsfaktor. Kommunikatören arbetar traditionellt med extern kommunikationen genom nyhetsbrev, digitala kanaler, pressreleaser, slogans etc – medan HR arbetar mer internt mot ledning & anställda. Genom att HR och Kommunikation arbetar tillsammans utifrån en gemensam målbild kan det säkerställas att värderingarna som genomsyrar verksamheten tydliggörs för såväl medarbetare som för kunder och potentiella nya medarbetare.

Enligt Anders Asp är sättet vi kommunicerar med varandra i organisationen viktigt. Han berättar att det finns gråzoner på arbetsplatser och att man bör tänka på att ord kan ha olika betydelser för olika medarbetare. Uttryck som var menade som ett skämt av någon kan anses kränkande och/eller nedsättande av någon annan.

Byggbranschen kan vara tuff med många hårda ord, förklarar Anders. Även om orden inte var tänkta att såra kan det leda till att medarbetare drar sig undan eller skapa konflikter. Därför startades med framgång projektet ”Sila Snacket”, ett initiativ i syfte att skapa en än mer inkluderande arbetsplatser med en schysstare jargong som får alla att trivas, må bra och känna sig välkomna. Projektet var en stor framgång och många fler företag har inspirerats och tillämpat grundtankarna i ”Sila Snacket” i sina egna organisationer.

TL Bygg blev Årets byggföretag 2022

Anders berättar vidare:
– Resultatet av vårt arbete har givit en mycket större förståelse för frågorna, ökad trivsel och trygghet på våra arbetsplatser. Initiativet ”Sila Snacket” har skapat stor medial uppmärksamhet och vi blir inbjudna av andra företag och organisationer som vill att vi inspirerar dem genom att hålla föreläsningar, hålla workshops, vara med i poddar. TL Bygg blev även finalist i Stora kommunikationspriset. Det har i sin tur gjort oss mer kända och synliga, givit oss en högre attraktionskraft, vårt varumärke har stärkts och i år 2022 blev vi utsedda till ÅRETS BYGGFÖRETAG.

– Uttrycker vi oss på ett respektfullt sätt mot alla, även om de inte är i rummet, kommer vi få väldigt mycket härligare arbetsplatser. För alla på TL Bygg blev Sila Snacket startskottet för ett långsiktigt värdegrundsarbete som spelat en avgörande roll för företagets fortsatta framgång, berättar Anders.

Vi rundar av och konstaterar att det är viktigt att gå från ord till handling, samt vara långsiktig och konsekvent när det gäller HR-arbetet. Genom att skapa samsyn och ökat samarbete mellan olika avdelningar på företaget kan organisationen få ett lyft. Det är spännande att se vad framtiden har att erbjuda. En sak är säker: dina medarbetare kommer alltid vara det viktigaste företaget har.

 

Behöver du stöttning med en konsult inom HR? Tveka då inte att kontakta oss.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss