Konsultmarknaden

Konsultliv – 4 november 2022

Vad gör osäkra tider med konsultmarknaden?

Dela artikel

Hur ser konsultmarknaden ut? Ja, den frågan får vi dagligen av konsulter som oroar sig för sin försörjning och av kunder som oroar sig för sin egen kompetensförsörjning.

Konsultmarknaden har haft en otrolig tillväxt under drygt 15 år och är numera en etablerad del av arbetsmarknaden. Det är helt naturligt och fullt accepterad arbetsform att vara underkonsult och ta uppdrag som interimskonsult eller i projekt. Vi ser att allt fler yngre, läs 30+ år, väljer att bli egna konsulter och marknaden fortsätter att växa.

Under samma tidsperiod har antalet bolag som arbetar med att förmedla uppdrag till underkonsulter för interimsroller ökat i en accelererande takt. Om branschen i sig har vuxit i takt med marknaden eller för snabbt kommer vi att få se om några år. Det som är ställt utom tvivel är att både företag som använder sig av interimskonsulter och konsulterna själva ser positiva nyttoeffekter av flexibiliteten i tillfällig kompetensförstärkning.

Interimskonsult – fördelar och nackdelar

Det är inte ovanligt att en konsult hos oss även är ansluten till flera andra nätverk som alla var för sig är en potentiell uppdragsgivare för ett uppdrag hos deras kunder Det skapar en god riskspridning och ökar sannolikheten för kontinuerlig beläggning och intressanta uppdrag.

De konsulter som tillhör vårt nätverk har valt att bli underkonsulter hos oss på Corplus av olika anledningar. Några av de vanligaste anledningarna är:

• Accelererad kompetensutveckling genom intressanta utvecklande uppdrag

• Friheten att välja uppdrag och tid för uppdrag

• Ombytligheten

• Möjligheten att stå utanför internpolitik

Det finns många fördelar med att vara underkonsult och vara ansluten till flera professionella nätverk men det finns även några få nackdelar. En av nackdelarna är osäkerheten kring nästa uppdrag. När kommer det? Är det utmanande och intressant? Är det bra betalt eller åtminstone rimligt bra betalt?

Osäkerheten förstärks när yttre faktorer påverkar marknaden och företagens förmåga eller behov av att hyra in erfarna konsulter på interimsbasis.

Osäkra tider – påverkan på konsultmarknaden

Precis som under pandemin börjar det sprida sig en osäkerhet i näringslivet till följd av en generell finansiell ovisshet/oro ur såväl ett mikroperspektiv som ett makroperspektiv. Det finns ett antal påverkande faktorer som är oerhört svåra att förhålla sig långsiktigt och prognostisera något slags utfall eller trend i dagsläget. Några av faktorerna är kriget i Ukraina, stigande räntor, ökande råvarupriser, skenande elpriser, vikande tillväxt och konjunktur, minskat riskvilligt kapital etc samt dess inverkan på näringslivet och hushållen.

Osäkerhet bemöts oftast av försiktighet och avvaktan.

Hur påverkar det konsultmarknaden? Hur ser konsultmarknaden ut?

Det högst troliga är att många företag inte kommer att gasa utan snarare bromsa initiativ och eventuellt börjar kapa kostnader. Vi har redan nu sett varsel som läggs. Det innebär högst troligt minskad rörlighet på arbetsmarknaden och benägenheten att söka sig till en ny position minskar. Det i sin tur innebär behovet av att hyra in interimskonsulter minskar.

Marknaden för interimskonsulter och projekt kommer att bli mer ansträngd men kommer inte att bromsa in i samma utsträckning som många tror.

Kompetensförsörjning i rådande läge – 6 tips

Vi på Corplus tror att företag och organisationer kan dra nytta av det allmänna läget genom att bland annat:

  • Mixa medarbetare med interimskonsulter för ökad flexibilitet och kompetensförstärkning. Några av våra kunder talar om att de gärna ser en mix om 80% anställda och 20% konsulter för att kunna gasa när det är dags. Och relativt enkelt skala ned vid behov.
  • Effektivisera verksamheten med stöd av medarbetare och konsulter genom bland annat automatisering, integrationer eller processutveckling för ökad effektivitet och minskat personberoende
  • Använda tillfället till att kompetensväxla och använda interimskonsulter till dess att rätt kompetens är rekryterad och på plats
  • Frigöra duktiga medarbetare för interna projekt och ta hjälp av interimskonsulter för att fylla rollen
  • Lägga mer fokus på analys och utveckling med hjälp av externt stöd för att vara bättre rustade när väl marknadsläget vänder uppåt igen
  • Använd interimskonsulter som kompetensförstärkning i växande verksamheter när rekryteringsbasen minskar generellt. Behovet av kompetensförstärkning är generellt större än utbudet av kandidater

Med hopp om en ljus framtid

Trots stundande lågkonjunktur, krig och elände väljer vi att hoppas och tro på en ljusare framtid. Vi rustar oss för ökad aktivitet och söker löpande efter konsulter eftersom vi tror att vi och våra konsulter kommer att ha en naturlig plats hos våra kunder.

Vi har insett att marknaden är oändligt mycket större än Corplus. Om marknaden i stort viker med 20% sprids effekterna ut över samtliga bolag som är verksamma i branschen. Vissa av dem kommer att påverkas mer än andra och vi tror att vi på Corplus har förutsättningar att växa i en tuff marknad tack vara vår långsiktighet och våra fina relationer med våra kunder och konsulter.

Vi ser positivt på marknaden för våra konsulter även om det kommer att finnas utmaningar. Framtiden får utvisa om vi hade rätt i vår känsla.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss