Lönestruktur ger rätt lönesättning.

Lön – 23 mars 2023

Lönestruktur ger rätt lönesättning – 5 steg

Dela artikel

Att som företag ha full kontroll över sin löneprocess och lönestruktur är avgörande. Detta är viktigt inte bara rent tekniskt, utan också för att säkerställa att bolaget står sig lönemässigt jämfört med andra i branschen.

En välfungerande lönestruktur är en av de viktigaste faktorerna för att locka till sig och behålla kvalificerade medarbetare, samtidigt som det kan öka produktiviteten och effektiviteten i företaget. En bra lönestruktur kan också bidra till att skapa en positiv företagskultur och stärka relationen mellan arbetsgivare och anställda. Här går vi igenom det du behöver tänka på.

Lönesättning och ersättningar, en central del av EVP

Lönesättning är en viktig faktor i att behålla och attrahera de mest talangfulla medarbetarna.

EVP, som står för Employee Value Proposition, är det totala paketet av fördelar och förmåner som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Det inkluderar allt från lön och förmåner till möjligheter till utveckling och karriärvägar.

Genom att ha en stark EVP kan arbetsgivare locka och behålla de mest talangfulla anställda genom att erbjuda dem ett värdefullt och meningsfullt arbete. En välutformad EVP kan också bidra till att öka anställdas motivation och engagemang, vilket i sin tur kan förbättra företagets prestationer och resultat.

Genom att ha en stark EVP kan arbetsgivare locka och behålla de mest talangfulla anställda genom att erbjuda dem ett värdefullt och meningsfullt arbete

Lönekostnaden är inom de flesta bolag den största kostnadsposten i resultaträkningen. Att säkerställa att man har rätt lönenivåer samt se till att man har ordning och reda i sin lönedata är därför centralt.

Hållbar lönestruktur skapar konkurrenskraft

Genom att ha en väl genomarbetad lönestruktur skapas förutsättningar för att både ha full kontroll på kostnaden men också att använda detta som en strategisk plan framåt för att behålla eller öka sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Det bidrar till att locka nya talanger, behålla befintliga medarbetare och förenklar rekryteringsprocessen.

Om företaget erbjuder löner och övriga förmåner som är konkurrenskraftiga jämfört med branschen är det mindre troligt att anställda söker sig till andra företag som erbjuder bättre förmåner.

Alternativkostnaden det ger om man inte har kontroll eller erbjuder rimliga förmåner blir ofta dyrare än om man valt att göra det, detta i form av långsamma och komplicerade rekryteringsprocesser, ökad personalomsättning, dyra onboardingprocesser, minskat engagemang och annat.

Arbetet med löner och övriga förmåner och ersättningar bör därför vara strukturerat och väl genomtänkt. Detta för att:

  1. Undvika diskriminering: Genom att ha en klar och transparent lönestruktur kan företaget undvika diskriminering av anställda baserat på kön, etnicitet, ålder eller annan diskriminerande faktor. Det är viktigt att alla anställda får betalt enligt sina färdigheter, erfarenhet och ansvar.
  2. Behålla talanger: Om företaget har en konkurrenskraftig lönestruktur kan det hjälpa till att behålla de mest talangfulla anställda och minska personalomsättningen. Genom att betala anställda en rimlig lön visar företaget uppskattning för deras arbete och prestationer.
  3. Öka kontrollen: Genom att ha en klar överblick över lönekostnaderna kan företaget planera och budgetera bättre för framtiden. Detta är viktigt för att säkerställa att företagets lönekostnader är rimliga och inte överstiger företagets budget.

5 steg till en bra lönestruktur

För att skapa en bra lönestruktur bör företag följa ett antal steg:

  1. Skapa en tydlig lönepolicy: Företaget bör skapa en tydlig lönepolicy som beskriver hur lönerna bestäms. Detta kan inkludera vilka faktorer som påverkar lönerna, hur löneökningar bestäms och hur löneförhandlingar genomförs.
  2. Utveckla en lönestruktur: Företaget bör utveckla en lönestruktur som är rättvis och konkurrenskraftig. Detta kan innebära att skapa en lönegradsklassificering för varje befattning baserat på krav och ansvar.
  3. Fastställa löneintervall: För varje lönegrad bör företaget fastställa ett löneintervall som baseras på faktorer som utbildning, erfarenhet, ansvar och prestation.
  4. Regelbunden översyn: Företaget bör regelbundet översyn löne- och avtalsvillkor för att se till att lönerna är konkurrenskraftiga och rättvisa.
  5. Mätning och utvärdering: Företaget bör mäta och utvärdera effekterna av dess lönestruktur. Detta kan inkludera att utvärdera hur väl lönerna håller jämna steg med marknadsvärden och om lönerna bidrar till att behålla duktiga anställda.

Marknadslönedata bidrar till rätt lönestruktur

Om ert företag beslutat er för att se över er lönestruktur samt få kontroll på vad andra betalar talangerna därute, hur gör ni då?

Marknadslönedata är information om den genomsnittliga eller medianlönen för en viss yrkesgrupp eller bransch. Denna information kan vara till nytta för arbetsgivare som vill utveckla konkurrenskraftiga löneerbjudanden. Det går att hitta marknadslönedata i öppna källor men vad man då bör kontrollera är hur data rapporterats in så att man säkerställer kvalitén på informationen.

Många öppna källor innehåller data inrapporterat av enskilda individer och är inte kvalitetsgranskat. För att säkerställa att man utgår från korrekt statistik går det att köpa den marknadslönedata som är relevant för ens egen verksamhet. Genom att jämföra sitt löneläge med marknadslönedata kan företag därefter få en överblick över om de betalar mer eller mindre än övriga företag i branschen.

Genom att implementera marknadslönedata kan företaget vara säkert på att de erbjuder konkurrenskraftiga löner som är rimliga och överensstämmer med branschstandarder. Tillräckligt höga för att man ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga men inte så att det skapar inlåsningseffekter på grund av alltför höga löner.

Genom att implementera marknadslönedata kan företaget vara säkert på att de erbjuder konkurrenskraftiga löner som är rimliga och överensstämmer med branschstandarder.

Utöver att behålla och attrahera talanger kan marknadslönedata även bidra till att skapa en rättvis och transparent lönebildningsprocess. Om företaget har en klar och tydlig lönebildningsprocess som baseras på marknadslönedata kan anställda känna sig säkra på att de betalas enligt sina färdigheter, erfarenhet och prestationer och att lönerevisionen är väl grundad och genomtänkt. Det förenklar även lönesamtalen om de anställda litar på företagets process och att de får rätt belopp i lönekuvertet.

 

Behöver du stöttning med en konsult inom lön? Tveka då inte att kontakta oss.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss