Lönebegrepp

Lön

Lönebegrepp – allt om löneavdelningens vanliga termer

Dela artikel

Inom alla organisationer så finns det begrepp och benämningar som ibland kan kännas som en hel djungel. Det är obegripliga ord som är naturliga i samtalet och i text många olika förkortningar. Att arbeta inom lön är inget undantag.

Här kommer en ordlista på de vanligaste begreppen som lön brukar ”slänga runt med”.

Grundläggande lönebegrepp

Lön – Ersättning en anställd får för sitt arbete.

Grundlön – Faktiska ersättning enligt sysselsättningsgrad och utan eventuella tillägg. Kan även benämnas som faktisk månadslön

Lönearter – Används i beräkningssyfte i lönesystem, men kan även vara en registrering av information.

Bruttolön – Lön före skatt

Nettolön – Lön efter skatt

Bruttolöneskuld – Bruttolön plus den avdragna skatten tillsammans, då arbetsgivaren redan har rapporterat och betalat in skatten till Skatteverket. Kan uppstå efter felaktigt utbetald lön

Införsel/Utmätning – Beslut från kronofogden att göra avdrag på medarbetares lön, detta ska arbetsgivaren sedan betala till Kronofogden åt medarbetarens vägnar

Skattefritt/Skattefria – Ersättning som hanteras som en nettoersättning

Skattepliktig – Ersättning som hanteras som en bruttoersättning

Förmånsbeskattning – Ersättning som hanteras som en bruttoersättning

Rörliga delar – Består ofta av provision, tantiem och bonus

Löneväxling – När man väljer att byta del av sin lön mot en förmån

Anställningsavtal – Skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställd

Semester och fritidsrelaterade begrepp

Intjänande semesterår – Perioden när man tjänar in sina semesterdagar

Uttagande semesterår – Perioden när man kan ta ut de semesterdagar man tjänat in

Innevarande semesterår – Period när man tjänar in semesterdagar samtidigt som man kan ta ut semesterdagar

Semestertillägg – Utbetalas vid uttag av semester, sker ibland en gång per år

Semesterersättning – Ett fast procentvärde av intjänat bruttobelopp under ett intjänande år, gäller ofta timavlönade och vid utbetalning av rörliga delar

Semesterrätt – Dagar man har rätt att vara ledig, dock inte alltid betalda dagar

Betald semester – Semesterdagar som man får ersättning för när man är ledig

Sparad semester – Semesterdagar som ej har tagits ut och kan användas senare.

Obetald semester – Obetalda dagar när man inte tjänat in sin fulla semesterrätt

Tjänstledighet – Period när en anställd är ledig från sitt arbete, t.ex. föräldraledighet eller på grund av studier

Permission – Ledig med lön under vissa valda tillfällen

Skatter och avgifter:

Preliminärskatt – Skatt som dras direkt från lönen varje månad och rapporteras till Skatteverket av arbetsgivaren

Arbetsgivaravgift – Avgifter som arbetsgivaren betalar för sina anställda till Skatteverket varje månad.

Förmåner och tillägg:

Traktamente – Ersättning för merkostnader vid tjänsteresor.

Bilförmån – När en anställd får tillgång till en tjänstebil

Kostförmån – När man äter frukost, lunch eller middag och arbetsgivaren betalar

Friskvårdsförmån – Fast belopp som medarbetaren kan få ersättning för årligen under vissa satta förutsättningar. Max 5 000 kr är skattefritt enligt Skatteverket

Övertidstillägg – Ersättning för arbete utöver den normala arbetstiden.

Komp tid – Extra tid för arbete utöver den normala arbetstiden som sedan kan tas i ledighet i form av tid

Pension och försäkringar:

Tjänstepension – Pensionspremie som arbetsgivaren betalar in till mottagande pensionsförvaltare, fyller ut allmänna pensionen

Allmän pension – Statlig pension som staten ansvarar för

Gruppförsäkring – Arbetsgivare betalar ofta via kollektivavtal och ger medarbetare vissa skydd vid arbetsplatsolyckor m.m.

Sjukförsäkring – Arbetsgivare betalar ofta in via kollektivavtal och stöttar medarbetare under långtidsfrånvaro pga sjukdom

Sjukvårdsförsäkring – Arbetsgivaren kan stå för en sjukvårdsförsäkring där medarbetaren förmånsbeskattas en fast procent och medarbetaren kan nyttja privata sjukvårdsinstanser

Kollektivavtal – Avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om löner, försäkringar och andra förmåner.

Det finns många tekniska ord inom lön och ovan begrepp är bara en del av alla men riskerna när man använder dem felaktigt kan medföra stora konsekvenser, både för medarbetare och för rapporteringen som sker vidare till staten och andra instanser. Man behöver inte bli expert på lön, men några begrepp att alltid bra att ha med sig i sin vokabulär.

Vi på Corplus är experter på både lönearbetet och dess lönebegrepp, så vad ni än behöver stöd i kring lön är ni varmt välkomna att höra av er till oss så ser vi till att ni får den experten som passar er verksamhet bäst!

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss