Lön – 31 mars 2020

Konsultintervju med Ola Pettersson

Dela artikel

Konsultintervju med Ola Pettersson

 

Kan du beskriva vem du är och din profil?

Ola Pettersson, 53 år med lång bakgrund inom HR. Arbetat med lön och personaladministration, system och processfrågor i ledande befattningar i snart 20 år. Har till största delen arbetat i privat sektor i större organisationer (> 5000 anställda).

 

Kan du beskriva ditt nuvarande uppdrag, vilken roll du har och vad syftet är med uppdraget?

Jag har för närvarande två uppdrag. Dels hjälper jag en kund (oms: 3,6 mdsek, anställda: ca 1100st inom detaljhandel/e-handel) med att ”insourca” sin lön- och personaladministration eftersom deras verksamhet organisatoriskt förändrats kraftigt och behoven av egen kompetens och kontroll på området ökat. Kunden har tidigare haft sin lönehantering outsourcad och jag hanterar nu hemtagningen samt uppsättningen av hela löneavdelningen med tillhörande system, processer och rutiner.

Mitt andra uppdrag är hos en kund (oms: 4,7 mdsek, anställda: ca 2900st inom FMCG) som är i slutfasen av att byta lönesystem och systemleverantör. I det uppdraget fungerar jag dels som interim lönechef, dels som intern projektledare.

 

Vad vill du uppnå under dina uppdrag?

Att kunna bidra med nya perspektiv och lösningar inom mitt kompetensområde och samtidigt säkerställa en säker hantering av en av alla företags viktigaste processer, Rätt Lön till Rätt Person i Rätt Tid på ett för det unika företaget effektivt sätt.

 

Vad är det bästa med att vara konsult?

Variationen, varje uppdrag är unikt. Jag trivs när jag får vara med i förändringsarbete och påverka. När förändringar har genomförts och det i huvudsak är i förvaltningsfas så byter jag gärna uppdrag.

 

Hur är det att arbeta som anställd konsult på Corplus?

Vi passar varandra väldigt bra, det är det bästa. Vi bryr oss, på riktigt, om varandra och våra kunder. Det är väldigt kul att få vara med på denna resa tillsammans och jag har en väldigt stor nytta i mina uppdrag av framförallt mina kollegor och andra konsulter inom Corplus Lön. Det jag kan mindre om kan jag alltid få hjälp av någon riktig expert, vadhelst det handlar om inom vårt område.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss