Ekonomi

Konsultintervju med Helén Rosvall Netterby

Dela artikel

Konsultintervju med Helén Rosvall Netterby

Kan du beskriva väldigt kort vem du är och din profil?

Jag har bred ekonomibakgrund och mångårig erfarenhet som chef. Efter en del år inom revision har jag större delen av mitt yrkessamma liv arbetat i internationella koncerner med såväl nordisk som internationell redovisning. Jag har även erfarenhet av lite mindre svenska bolag och deras utmaningar. Det har blivit mitt signum att komma in i tider av omstrukturering alternativt när arbetet inte riktigt fungerar optimalt. Det har ofta handlat om att bygga, utveckla och leda ekonomifunktionen i rätt riktning. Trots flera år i chefsroller har jag alltid eftersträvat att fortsätta arbeta hands-on, då jag sätter en ära i att förstå vardagen mina medarbetare möter och i att kunna stötta i alla delar där det behövs.

Kan du beskriva ditt nuvarande uppdrag, vilken roll du har och vad syftet är med uppdraget?

Jag är Accounting Business Partner på RWE Renewables Sweden AB. En internationell koncern som nyligen etablerat sig på skandinaviska marknaden inom miljövänlig elproduktion genom ett förvärv. Då ekonomifunktionen tidigare låg i tidigare ägarens shared service center, är mitt uppdrag att tillsammans med ett mindre team fånga upp rutiner och arbetsuppgifter, anpassa dessa till nye ägarens struktur och koncernkrav. Detta sätter höga krav på relationsbyggande och förtroende så att samarbetet fungerar inom de skandinaviska företagen såväl som inom koncernen. Ett utmanande och fantastiskt roligt uppdrag.

Vad vill du uppnå under dina uppdrag?

Det allra viktigaste för mig är kundnöjdhet. Att jag bidrar med ett tydligt värde för uppdragsgivaren – helst över deras förväntningar. Jag vill också gärna bidra till att ekonomifunktionen ses som en resurs för den operativa verksamheten med ett nära affärsorienterat samarbete.

Vad är det bästa med att vara konsult?

För mig är det viktigt att utvecklas och att ställas inför nya utmaningar. Som konsult sker detta hela tiden samtidigt som jag bidrar med min kunskap och kompetens till kunder som behöver denna så att de samtidigt får ett mervärde.

Hur är det att samarbeta med Corplus?

Corplus genuina omtanke och engagemang i att förstå kundernas utmaningar och behov stämmer väldigt väl överens med mina värderingar. Vi vill tillsammans leverera nytta för kunden och gör detta med själ och hjärta. Samma engagemang och hjärta har Corplus även i sina anställda och konsulter. Corplus har hög kompetens hos såväl anställda som samarbetspartners, vilket ger trygghet och möjlighet till kunskapsutbyte.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss