Ekonomi

Konsultintervju med Alexander Iliev

Dela artikel

Beskriv ditt uppdrag på SJ

Mitt uppdrag är som Business Controller för SJs IT och projektorganisation. Min viktigaste uppgift på SJ är att stödja verksamheten med ekonomiska analyser och tolkning av ekonomisk data. I de dagliga uppgifterna kan det ingå både att hjälpa någon med kontering av en faktura eller att snabbt sammanställa en rapport som bolagets VD har bett om. Den roligaste uppgiften är all kontakt med människor som på ett eller annat sätt behöver få svar och hjälp i olika ekonomiska frågor.

 

Ge exempel på förbättring du genomfört

Med kort varsel fick jag lära mig SJs projektmodell och projektsystem samt börja sammanställa rapporter och grafer till managementrapporteringen. Jag lyckades förbättra projektens kalkylmall samt utbilda användarna i denna.

 

Hur upplevde du samarbetet med Corplus? 

Jag har verkligen känt att min konsultfirma brydde sig om mig på riktigt. Trots den pandemi som pågår, har vi lyckats både behålla vår affärsmässiga  relation samt den personliga kontakten. Corplus är duktiga på att få en att känna sig trygg.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss