case – 23 juni 2020

Värdefulla mervärden som inte efterfrågas

Dela case

En bred verktygslåda kan täcka många olika behov

2018 fick Corplus en förfrågan från ett företag som är verksamt inom distributionsbranschen. Företaget började se utmaningar i att hitta lönsamhet i ett samhälle som blir allt mer digitalt. Man ville dock fortsätta att distribuera fysiska tidningar till de personer som fortfarande önskade få papperstidning och som inte hade förutsättningar för att byta till en digital tidning. För att klara de ekonomiska utmaningarna efterfrågades:

  • verksamhetsutveckling
  • nya intäktsmöjligheter
  • nya och effektiva system, processer och arbetssätt
  • organisationsförändring
  • nytt distributionssystem

Utifrån behovet ville företaget ha en samarbetspartner som kan erbjuda seniora konsulter med bred kunskap inom HR- och löneområdet och därför vände man sig till Corplus för hjälp.

Det initiala uppdraget innebar att ansvara för implementation av Lön- och HR-modul. Mer detaljerat innebar det att sätta sig in i processer, förstå innebörden av organisationsförändringen och lära sig det nya systemet. Precis om under de flesta uppdrag så skedde även andra förändringar under detta uppdrag och här valde HR-chefen att sluta. Detta resulterade i att Corplus konsult fick kliva in och bistå även i detta behov och blev samtidigt tillförordnad operativ HR-chef. Tack vare den senioritet konsulten besitter noterades ytterligare ett behov av att gå igenom och effektivisera löneprocessen.

Det initiala uppdraget att implementera Lön- och HR-modulen gick bra. Utbildning, systemutveckling, processutveckling och uppföljning utfördes strukturerat och lösningsorienterat i samarbete med andra avdelningar, systerbolag och systemleverantörer. Som operativ HR-chef hade konsulten en fördel att tidigare arbetat i olika förändringsprojekt och förändringsledning. Att nå alla individer, få dem att förstå syfte och mål med förändringen och att få med sig alla på förändringsresan, blev en viktig faktor. Uppdraget som avsåg genomgång och effektivisering av löneprocesserna resulterade i bättre struktur, förbättrade processer, större tidsfönster och mer kvalitetssäkring, vilket ledde till att både resultat och kvalité förbättrades avsevärt. Kunden fick mervärden som inte efterfrågats eller kunde förutspås innan uppdraget påbörjades och som snabbt kunde tillgodoses.

Tack vare att vi på Corplus har löpande uppföljning med våra konsulter och kunder under pågående uppdrag har vi bra kontroll över att resultat och kvalitet hela tiden håller en hög nivå. Vi kan då också uppmärksamma nya behov och samarbetsmöjligheter på ett bra sätt, vilket blev tydligt i detta uppdrag. Det är vår övertygelse att detta arbetssätt ökar förutsättningarna för att både kund och konsult ska bli nöjda med resultatet av samarbetet.

I detta projekt byggde vi upp ett starkt förtroende och uppmärksammade nya behov under uppdragets gång. Tack vare det fick vi på Corplus en ny förfrågan om uppdrag när kunden behövde nå ytterligare en nivå i sin verksamhetsutveckling; denna gång med hjälp av en senior, kompetent och driven förändringskonsult i en VD-roll.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss