case – 10 december 2019

Behovet ändrades under resans gång

Dela case

Lönespecialist blev interim lönechef

Corplus kontaktades av en kund som gick in i en intensiv period. Kunden hade flera olika projekt pågående samtidigt, vilket gjorde att trycket på löneleveransen blev högre än vanligt. Kunden var således i behov av en lönespecialist.

Vi kunde tillsätta en konsult, vars tidigare erfarenhet matchades med kundens behov vid tillfället. Konsulten satte sig snabbt in i arbetet och vann, på kort tid, kundens förtroende. Tilltron till vår konsult var så pass stark att konsulten fick överta lönechefens roll när denne gick på föräldraledighet. Kunden hade lyssnat på vår rekommendation att tillsätta en konsult med bredare erfarenhet än de tänkt från början, vilket alltså visade sig vara en utmärkt lösning.

 

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss