case – 18 november 2020

Corplus träffar Martin & Servera Resturangbutiker

Dela case

Ett värdefullt samarbete

Charbel Gabbour

Corplus har arbetat med flera av  Martin & Serveras koncernbolagen under några år och stöttat dem med konsulter från alla våra affärsområden.  Idag besöker vi Martin & Servera Restaurangbutiker och träffar Charbel Gabbour, Verksamhetschef

Vårt studiebesök är ett led i att lära känna våra kunder ännu mer och få en bättre förståelse för bolaget med avseende på utveckling, fokus och utmaningar. ”Det är bra för oss att lära känna verksamheten. Det gör att vi kan få en bättre förståelse för verksamheten och vilka personer som vi ska matcha mot de uppdrag som vi hjälper företagen med.” säger Pontus Holgerson från Corplus.

När vi träffas under hösten 2020 har Corplus stöttat verksamheten med en senior Business Controller som hjälpt verksamheten med att driva flera utvecklingsprojekt samt fungerat som ett stöd och bollplank för Charbel och ledningen.

Martin Olsson blir Martin & Servera Restaurangbutiker

Den 3 januari 1897 tog Martin Olsson över sin brors kryddkramhandel på Hötorget i Stockholm. Verksamheten utvecklades i rask takt med en allt mer växande efterfrågan och 1973 öppnades Sveriges första restaurangcash, Martin Olsson Cash och Carry

2012 blev verksamheten ett dotterbolag i koncernen Martin & Servera. 2016 byttes namnet till Martin & Servera Restaurangbutiker.

Verksamheten har utvecklats bra över åren. Det finns en stabil kundkrets bestående av cirka 30 000 företagskunder och 25 000 privatpersoner från föreningen Matklubben som besöker de välsorterade butikerna i Årsta och Bromma i Stockholm.

 

Omställning med bra team, flexibilitet och funktionsöverskridande arbete

Den stabila, lojala och breda kundkretsen är en av många anledningar till att Martin & Servera Restaurangbutiker klarat av effekterna av Corona relativt bra.

”Coronapandemin har haft en stark negativ effekt på näringslivet och i synnerhet restaurangbranschen. Vi har sett att många av våra kunder har drabbats hårt. Genom en snabb omställning och ett sammansvetsat team har vi kunnat anpassa vår verksamhet snabbt.” säger Charbel och berättar vidare. ”Tack vare vårt team, goda kund- och leverantörsrelationer samt stark lokal förankring har vi kunnat hjälpa våra kunder med flexibel distributionen och samtidigt varit väl rustade. Vi har exempelvis kunnat erbjuda överlager som uppstått till följd av pandemin till bra priser och därmed skapat en win/winsituation.”.

”Det är inte över än på långa vägar men verksamheten är stabil, vilket vi har våra kunder och medarbetare att tacka för.”

Hur tycker du att det har varit att arbeta med Corplus?

”Jag är imponerad av hur snabbt Corplus förstod vårt behov och snabbt hittade en konsult som matchade oss såväl kompetensmässigt som personlighetsmässigt. Valet av Tahir som konsult kändes självklart eftersom han hade den bredd och det djup vi behövde.

Vi ville skapa förändring och behövde någon som var orädd, modig och vågar ifrågasätta, testa och utmana. Vi har haft ett otroligt bra samarbete och redan från dag ett har han haft en stor frihet att provskjuta idéer för att ändra riktning på invanda mönster.

Under uppdraget har han haft tydliga mandat men också en stor frihet som han förvaltat fantastiskt bra tack vare sin ödmjukhet, öppenhet och kompetens.

Samarbetet har varit väldigt bra och Corplus konsult var otroligt kompetent och modig. Han kom till oss med en annan bakgrund/branscherfarenhet och genom det kunde han utmana oss med intressanta tankar som vi tillsammans utvecklade.”.

 

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss