24-månadersregeln

HR – 26 juni 2024

24-månadersregeln – det här gäller

Dela artikel

Från 1 oktober 2022 har uthyrningslagen ändrats vilket påverkar företag som har konsulter anställda i syfte att hyras ut – samt företag som tar in konsulter och arbetsleder dessa inhyrda konsulter.

Det som skedde var att en ny regel – den så kallade 24-månadersregeln – har införts. Första gången denna 24-månadersregel kan bli aktuell är 1 oktober 2024.

Vad innebär 24-månadersregeln i korthet?

Regeln ger en inhyrd arbetstagare en rättighet. Kundföretaget som tagit in konsulten och arbetslett konsulten under sammanlagt 24 månader, på en tidsperiod om 36 månader, på ett och samma driftsställe har nu en skyldighet gentemot individen.

Skyldigheten innebär att kundföretaget måste erbjuda den inhyrde konsulten: antingen en tillsvidare anställning eller betala 2 (eller 3) månadslöner.

När omfattas man av 24-månadersregeln?

Det finns fyra kriterier som måste vara uppfyllda:

  • Arbetstagare, anställs med syfte att hyras ut till kund
  • Syftet med uppdraget hos kunden
  • Arbetstagaren står under kundföretagets kontroll och ledning
  • Uppdraget är tillfälligt till sin natur

Om kundföretaget har hyrt in en konsult och den inhyrde har stått under företagets kontroll och ledning på samma driftsställe – då gäller uthyrningslagen och man träffas av 24-månadersregeln.

24 månader = 720 dagar. (om en konsult arbetar deltid en dag, då räknas hela dagen som 1 dag) under en tidsperiod om 36 månader.

Egenföretagare samt uppdragsavtal faller inte under uthyrningslagen och omfattas därmed inte av 24-månadersregeln.

Vad behöver jag som kundföretag göra?

Kundföretag:

  • Håll koll på när 24 månader under 36 månader, dvs. 720 dagar, på ett och samma driftsställe har uppstått. Skapa system när ni registrerar arbetsdagar och namn på era inhyrda konsulter. Tänk på att notera det per driftsställe.
  • Ni behöver erbjuda en anställning eller betala efter 24 månader på ett och samma driftsställe, under en period om 36 månader.
  • Om ni vill erbjuda en anställning så måste det vara en tillsvidareanställning. Ni bestämmer roll, lön och övriga villkor men det måste vara ett skäligt erbjudande. Överlämna erbjudandet med skälig betänketid om ca 1 vecka, begär skriftligt svar.
  • Om den inhyrde arbetstagaren tackar nej, spara ner dokumentet. Ni kan nu fortsätta att hyra in konsulten framåt.
  • Om den inhyrde arbetstagaren tackar ja då upphör anställningen omedelbart hos bemanningsföretaget, men ni kan såklart besluta om tillträde längre fram om ni hellre önskar det.
  • Om ni istället väljer att betala då ska ni betala 2 (eller 3 om ni är bundna av Huvudavtalet med PTK, kolla med er arbetsgivarorganisation) månadslöner till den inhyrde konsulten. Detta ska dokumenteras och sparas för framtiden. Ni betalar den lön som bemanningsföretaget har betalt och sedan kan ni fortsätta att hyra in arbetstagaren.

Vad händer om man missat detta och brutit mot uthyrningslagen?

Då utgår skadestånd – allmänt och ekonomiskt – till den inhyrde arbetstagaren. Notera att man inte får avtala bort 24-månadersregeln i avtal – det strider mot uthyrningslagen.

Frågor eller behov av stöd?
Har du frågor eller vill ha experthjälp inom detta område så välkommen att kontakta oss på Corplus info@corplus.se

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss