Corplus_logo
LEDIGA KONSULTER

Lönespecialist (ledig jan): 
Arbetat med löne- och HR administration i olika företag och branscher. Självständigt hanterat löner för tjänstemän och arbetare, upprättat arbetsgivarintyg och anställnings-kontrakt, förberedelse inför lönerevison och pensioner för anställda. Har haft systemansvar för löne-, tid- och reseräkningssystem. 

Ekonomichef:
Ansvar för ekonomi, IT och reception med personalansvar för 5 personer. Ingick i ledningsgruppen och styrelse. Arbetat med projektredovisning, budget, prognos, lagerredovisning, produktkalkylering, månads- och årsbokslut, rapportering till VD och moderbolag. Rapportering sker enligt IFRS. Tidigare arbetat som revisor på Ernst & Young.

HRBP:
Senior HR Business Partner med bred erfarenhet inom HR från både IT, bank och tillverkande industri. Har varit ansvarig för arbetsrätt, förhandlingar, ledar- och medarbetarutveckling, omställningsarbete och supportat chefer. Specialiserad inom rekrytering och arbetsmiljö.

 

Redovisningsspecialist:
Arbetat med redovisningsfrågor för moms, skatt, FX, bokslut, anläggnings-redovisning, projekt, interna mellanhavanden och inköp. Projektledare för införande av affärssystem och E-fakturasystem.

 

HR-chef:
En Senior HR-konsult som har verkat på flera HR-befattningar under de senaste 20 åren. Erfarenhet från strategisk och operativ nivå som HR-direktör, HR-chef, Personalchef, förhandlare och Nordisk HMS chef. Dessutom finns operativ erfarenhet som Business Operation Manager.

Ekonomikonsult med försäkringsbakgrund:
Arbetat med månads- och årsbokslut, verksamhetsanalyser, uppföljning av budget, prognoser, transferpricing, lönsamhetsanalyser, skatter, internkontroll och rapportering.

kontakt

Skriv i meddelande-fältet vilken konsult/er du är intresserad utav.