Corplus_logo
loading...

Kund - uppdrag

Kortfattade beskrivningar av uppdrag som konsulterna utfört:

Interim Ekonomi

 

CFO, Tjänsteföretag

Tjänsteföretag med 1 300 anställda i Norden. Ansvarig för redovisning, controlling och Cash Management för Nordiska länderna. Ytterst personalansvar för 40 personer. Rapporterade till HK och VD. Var medlem i ledningsgruppen.

 

Business Controller, Detalj handelsföretag

Detalj handelsföretag med 1 100 anställda i ett tjugotal länder. Ansvarig för rapportering och uppföljning mot säljorganisationen. Rapportering till HK och ledningsgrupp.

 

Redovisningschef, Bygg och fastighetsbolag

Bygg och fastighetsbolag med 7 500 anställda i Sverige. Ansvarig för redovisningsgruppen med 12 personer och över 110 legala enheters redovisning, ÅRL och deklarationer.

Interim HR

HR Chef, Telekom bolag
Telekom bolag med 9 400 anställda. Ansvarig HR chef för Sverige med 900 anställda. Ingick i ledningsgruppen och internationella HR teamet.

HR Business Partner, Försäkringsbolag
Försäkringbolag med 6 200 anställda. Support och service mot affärsområdescheferna i organisationen.
 

Management Ekonomi

 

Processer och rutiner, Projektledningsföretag

Projektledare för att bygga upp ett Shared Service Center för Norden. Sätta upp rutiner och processer och tillsammans med HR rekrytera in rätt personal till det nya Shared Service Centret.

 

Rapportstruktur, Försäkringsbolag

Projektledare för att samordna interna system och data för att enklare kunna rapportera till Finansinspektionen. Samt att kunna följa upp och kvalitetssäkra rapporteringen.

 

Koncernredovisning, Investmentbolag

Projektledare för införandet av nytt koncernredovisningssystem, införandet av IFRS, upprättande av rapportering och instruktioner för rapportering.

Management HR

 

Outsourcing av löner, IT bolag

Projektledare för upprättande av kravspecifikation, upphandling och outsourcing av lönefunktionen.

 

Organisationsförändring, Tjänsteföretag

Projektledare för att hjälpa företaget att minska personalstyrkan. Översyn av organisationen, upprättande av avgångspaket, förhandlingar, upphandling av outplacement tjänster.

 

Ledarskapsutveckling, Byggföretag

Projektledare för att bygga upp en process vid utvecklingssamtal och lönesamtal. Samt utbilda chefer i hur de ska hålla utvecklingssamtal och lönesamtal med anställda. Införande av uppföljningsverktyg.