Corplus_logo
loading...

Kund

Corplus har över 200 konsulter som har lång praktiskt erfarenhet från olika linjeroller och av att arbeta som managementkonsult. Vi är övertygade om att erfarenhet av "hur det fungerar på riktigt" är mer applicerbar än teoretiska modeller.

Teori är en bra utgångspunkt men praktisk erfarenhet är det som kompletterar teorin och får det att fungera i den verklighet vi gör affärer.
 

Vi brinner för möjligheten att hjälpa våra kunder att utvecklas som företag. Personerna bakom Corplus har själva lång erfarenhet av att arbeta som konsulter och har gedigen kompetens inom Ekonomi och HR området. Det tycker vi är en förutsättning för att vi på Corplus ska kunna förstå våra kunders behov och utmaningar.

 

Exempel på uppdrag som konsulterna genomfört hos kund.
 

Inspiration till förändringsarbete kring Controllerfunktionen

HR + Finance måste börja prata samma språk

Corplus - kund: East Capital

Corplus - kund: HSB Projektpartner