Corplus_logo
Corplus_bildspel_2.03 Corplus_bildspel_2.04 Corplus_bildspel_2.05 Corplus stödjer dessa organisationer Corplus Vänföretag 2018

Corplus mission är att skapa bästa möjliga värde för våra kunder genom att erbjuda de bästa konsulterna inom Ekonomi och HR. Vi hjälper våra kunder med interimslösningar och i verksamhetsrelaterade projekt. Våra konsulter skall alltid leverera hög kvalitet i alla uppdrag genom att ha djup kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang och ha Cor (hjärta) i uppdraget. Vi kallar det Corplus.

 

Corplus erbjuder ett unikt nätverk av duktiga konsulter inom Ekonomi och HR. Vi har idag över 200 konsulter i vårt nätverk och kan därför möta våra kunders önskemål och specifika behov.

Kontakta oss gärna för ett möte!
Tel, vxl: 08-520 244 20 eller
info@corplus.se

Det här har vi hjälpt våra kunder med:

Interimsuppdrag
 • CFO inom livsmedelsbranschen
 • Koncernredovisningsansvarig för fastighetsbolag
 • Financial Controller inom industriföretag
 • Ekonomiansvarig inom förlagsbranschen
 • Ekonomichef på bank
 • Gruppchef controll inom elbranschen
 • Controller inom mediabranschen
 • HR chef inom bilbranschen
 • HR Coordinator inom finansbranschen
Projektuppdrag
 • Genomlysning och upprättande av kravspecifikation vid upphandling
 • Projektledare vid uppsättning av ERP system
 • Skapa och implementera nya mallar och styrdokument
 • Integrera kringsystem med ERP systemet
 • Upprätta processkartor och användarmanualer
 • Genomlysning av redovisningsfunktionen
 • Rådgivare i samband med förvärv
Genomlysning av löneprocessen

Innehåll och omfattning
 • Rutiner och processer
 • Dokumentation
 • System
 • Roll- och ansvarsfördelning
 • Kompetens
 • Effektivitet och kvalitet
 • Återrapportering
 • Pensioner
 • Löneredovisning
 • Semesterskuld

Uppdrag Interim:

Uppdrag Projekt:

CFO
Koncernredovisningschef
Ekonomichef
Redovisningschef
Business Controller
Projekt Controller
Financial Controller
Koncernredovisare
Bokslutsansvariga
HR chefer
HR Business Partners
Verksamhetsutveckling
BI
Processförbättringar
Verksamhetsstyrning
Förändringsledning
Ledarskapsutveckling