Corplus_logo
loading...

Corplus mission är att skapa bästa möjliga värde för våra kunder genom att erbjuda de bästa konsulterna inom Ekonomi och HR. Vi hjälper våra kunder med interimslösningar och i verksamhetsrelaterade projekt. Våra konsulter skall alltid leverera hög kvalitet i alla uppdrag genom att ha djup kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang och ha Cor (hjärta) i uppdraget. Vi kallar det Corplus.

 

Corplus erbjuder ett unikt nätverk av duktiga konsulter inom Ekonomi och HR. Vi har idag över 200 konsulter i vårt nätverk och kan därför möta våra kunders önskemål och specifika behov.

Kontakta oss gärna för ett möte!
Tel, vxl: 08-520 244 20 eller
info@corplus.se

Det här har vi hjälpt våra kunder med:

Interimsuppdrag
 • CFO inom livsmedelsbranschen
 • Koncernredovisningsansvarig för fastighetsbolag
 • Financial Controller inom industriföretag
 • Ekonomiansvarig inom förlagsbranschen
 • Ekonomichef på bank
 • Gruppchef controll inom elbranschen
 • Controller inom mediabranschen
 • HR chef inom bilbranschen
 • HR Coordinator inom finansbranschen
Projektuppdrag
 • Genomlysning och upprättande av kravspecifikation vid upphandling
 • Projektledare vid uppsättning av ERP system
 • Skapa och implementera nya mallar och styrdokument
 • Integrera kringsystem med ERP systemet
 • Upprätta processkartor och användarmanualer
 • Genomlysning av redovisningsfunktionen
 • Rådgivare i samband med förvärv
Genomlysning av löneprocessen

Innehåll och omfattning
 • Rutiner och processer
 • Dokumentation
 • System
 • Roll- och ansvarsfördelning
 • Kompetens
 • Effektivitet och kvalitet
 • Återrapportering
 • Pensioner
 • Löneredovisning
 • Semesterskuld

Uppdrag Interim:

Uppdrag Projekt:

CFO
Koncernredovisningschef
Ekonomichef
Redovisningschef
Business Controller
Projekt Controller
Financial Controller
Koncernredovisare
Bokslutsansvariga
HR chefer
HR Business Partners
Verksamhetsutveckling
BI
Processförbättringar
Verksamhetsstyrning
Förändringsledning
Ledarskapsutveckling