Corplus_logo
EKONOMI

”Aha, nu förstår jag. Ni levererar inte resurskonsulter, ni
hjälper till med kompetenskonsulter som kan bidra med
både kompetens, erfarenhet och engagemang”


Kund inom detaljhandeln

Vi på Corplus hjälper våra kunder med erfarna, engagerade, kompetenta konsulter med mycket hjärta (Cor).
 
Ibland uppstår det ett akut och tillfälligt behov av att hyra in extern kompetens när en medarbetare blir sjuk,
säger upp sig eller av annan anledning inte kan vara med och bidra. Då hjälper vi till med att snabbt hitta en
engagerad och kompetent person (konsult) med hjärtat på rätt ställe som snabbt går in och axlar rollen till
dess att en permanent lösning hittats. Vi kallar det interimslösningar.
 
Ibland har ett företag eller en organisation ett behov av att uppdatera, förändra och förbättra sin verksamhet. När
ett sådant behov uppstår är vi gärna med i initiativet och stöttar upp med våra konsulter som är duktiga på att driva
projekt. Tack vare våra konsulters långa erfarenhet av operativa linjeroller driver de tillsammans med våra kunder förändringen med ett pragmatiskt perspektiv. Det gör att kunden får till en väl förankrad förändring som verkligen
fungerar. Vi kallar det förändringsprojekt.

Corplus har sedan starten haft över 170 uppdrag där vi framgångsrikt stöttat våra kunder med interimslösningar samt drivit förändring i projektform. Här följer några exempel:
 

Interim Ekonomi

CFO
Vi har hjälpt flera företag med interima CFO-roller. Bland annat företag inom tjänstesektorn och produktion. Vi har ansvarat för redovisning, cash management och haft personalansvar för upp till 50 medarbetare. Våra CFO:er är vana vid strategiskt arbete i ledningsgrupp och att rapportera till VD.
 
Business Controller

Många av våra kunder har behövt vår hjälp med en interim Business Controller. Vi har ansvarat och drivit rapportering och uppföljning mot sälj- och tjänsteorganisationer. Våra konsulter är vana att rapportera till HK och ledningsgrupp. Storleken på bolag varierar mellan ca 200 till 5000.
 
Redovisningschef
Våra uppdrag som redovisningschef har varit i branscher som exempelvis bygg, IT, verkstad samt energi mm. Vi har ansvarat för årsredovisningsgruppen med 12 personer och över hundratalet legala enheters redovisning, ÅRL och deklarationer.

Projekt inom Ekonomi

Processer och rutiner
Corplus projektledare har varit med och byggt upp ett Shared Service Center för Norden. Det har inneburit att få rutiner och processer på plats och tillsammans med HR rekrytera in rätt personal till det nya Shared Service Centret.
 
Rapportstruktur
Vår konsult som projektledare var med och samordnade interna system och data för att kunden enklare skulle kunna rapportera till Finansinspektionen. Samt att kunna följa upp och kvalitetssäkra rapporteringen.
 
Förvärv
Corplus projektledare och förvärvsansvarig hjälpte en koncern med många förvärv. I uppdraget ansvarade konsulten för att identifiera uppköpskandidater, driva DD-processen tillsammans med DD-team och efter förvärv säkerställa integrationen. Uppdraget omfattade även en effektivisering av förvärvsprocessen.

Inspiration till förändringsarbete kring Controllerfunktionen

KONTAKT

Mikael Steiser
Ekonomi och lön

Tfn: 076 - 880 77 67

mikael.steiser@corplus.se

Pontus Holgerson
Ekonomi

Tfn: 0734 - 449 554

pontus.holgerson@corplus.se

Sofia Lindahl
Ekonomi
Tfn: 0763 - 22 08 27
sofia.lindahl@corplus.se

Jon Cervin
(Corplus Syd)

Ekonomi och HR

Tfn: 070 - 445 65 54

jon.cervin@corplus.se

Henrik Johnson
(Corplus Syd)

Ekonomi och HR

Tfn: 0729 - 97 95 95

henrik.johnson@corplus.se