Corplus_logo
loading...

Kund

Vi hjälper våra kunder i interimsroller samt i projekt inom Finance & HR.

 

Vi är ungefär 150 duktiga konsulter som har lång praktiskt erfarenhet från olika linjeroller men också erfarenhet från att driva förändringsprojekt. Vi är övertygade att erfarenhet av "hur det fungerar på riktigt" är mer applicerbar än teoretiska modeller. Teori är en sak men praktik är det som får saker och ting att fungera i en verksamhet i vardagen. Vi brinner för möjligheten att hjälpa våra under att utvecklas oavsett om det är i en interim linjeroll som CFO, Ekonomichef, controller, HR Director eller i diverse utvecklingsprojekt.

Vi har tillsammans med våra konsulter utvecklat en effektiv process för att möta våra kunders behov före, under och efter genomfört uppdrag genom en nära och kontinuerlig kontakt mellan Corplus, vår konsult och vår kund.

 

I alla uppdrag oavsett om det är på interim basis eller i projekt har vi ett metodiskt och strukturerat angreppssätt.